WARSAW CUP 2020

Zapraszamy na pierwszą edycję Pucharu Polski XCO

 

Regulamin Wyścigu 

Warsaw Cup UCI C3

 

Puchar Polski XCO #1 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Eliminacja #1

 

 

  1. Organizator

  Warszawski Klub Kolarski

  BM USŁUGI

   

  1. Dyrektor Wyścigu

  Kamil Marczak, tel. kom.: 604176932; e-mail: kamil.marczak@gmail.com

   

  1. Regulamin

  Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI, PZKol oraz niniejszym regulaminem

   

  1. Lokalizacja Wyścigu

  Warszawa, Ursynów, Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Górka Kazurka

  Adres przybliżony – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, 02-781 Warszawa

   

  1. Termin Wyścigu

  05 lipca 2020 (niedziela)

   

  1. Klasa Wyścigu

  Wyścig jest umieszczony w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej oraz Polskiego Związku kolarskiego o klasie C3 (w kat. Elita Mężczyzn, Elita Kobiet, Junior, Juniorka).

   

  Wyścig dla zawodników licencjonowanych w kategorii: Elita mężczyzn, Elita kobiet, U-23 mężczyzn, U-23 kobiet, Junior, Juniorka, Junior młodszy, Juniorka młodsza, Młodzik, Młodziczka oraz klasyfikacja drużynowa posiada rangę Pucharu Polski MTB XCO.

   

  Kategoria Wiek Rocznik
  Młodzik 13-14 lat ur. 2006-2007
  Młodziczka 13-14 lat ur. 2006-2007
  Junior Młodszy 15-16 lat ur. 2004-2005
  Juniorka Młodsza 15-16 lat ur. 2004-2005
  Junior 17-18 lat ur. 2002-2003
  Juniorka 17-18 lat ur. 2002-2003
  Mężczyźni Elita (*U-23) 19 lat i starsi (19-22lat) ur. 2001 i starsi (ur. 2001-1998)
  Kobiety Elita (*U-23) 19 lat i starsi (19-22lat) ur. 2001 i starsi (ur. 2001-1998)

   

  1. Zgłoszenia

  Zapisy do wyścigu będą dostępne na stronie internetowej www.pucharmazowsza.pl oraz w Biurze Zawodów.

  Zgłoszenia będą przyjmowane on-line do 01.07.2020 do godz. 23:59 oraz dodatkowe zgłoszenia w Biurze Zawodów w sobotę 04.07.2020 2019 w godz. 15.30-19.00 oraz w niedzielę 05.07.2020 w godz. 08.00-12.00.

  Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

  BM Usługi
  Ul. Gutta 2/6
  02-777 Warszawa
  40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

  1. Biuro zawodów

  Biuro zawodów będzie znajdowało się obok startu / mety – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, Warszawa – za parkingiem Alstadi S.A.

  1. Nagrody
   Miejsce Mężczyźni Elita Kobiety Elita Mężczyźni U23 Kobiety U23 Junior Juniorka Junior Młodszy Juniorka Młodsza Klasyfikacja Drużynowa
   1       860,00 zł       860,00 zł    250,00 zł    250,00 zł    280,00 zł    280,00 zł    150,00 zł       150,00 zł           500,00 zł
   2       645,00 zł       645,00 zł    150,00 zł    150,00 zł    215,00 zł    215,00 zł    100,00 zł       100,00 zł           300,00 zł
   3       430,00 zł       430,00 zł    100,00 zł    100,00 zł    129,00 zł    129,00 zł      80,00 zł          80,00 zł           200,00 zł
   4       322,50 zł       322,50 zł        107,50 zł    107,50 zł      60,00 zł          60,00 zł  
   5       215,00 zł       215,00 zł          86,00 zł      86,00 zł      50,00 zł          50,00 zł  
   6       100,00 zł       100,00 zł              
   7          80,00 zł         80,00 zł              
   8          50,00 zł         50,00 zł              
   SUMY    2 702,50 zł    2 702,50 zł    500,00 zł    500,00 zł    817,50 zł    817,50 zł    440,00 zł       440,00 zł        1 000,00 zł
   WARTOŚĆ NAGRÓD 9920,00zł

    

   Wszystkie nagrody będą wypłacane w polskich złotych, według średniego kursu NBP z ostatniego dnia poprzedzającego wypłatę nagród.

   

  1. Program
  04.07.2020 16.30-19.00 Trening na oznakowanej trasie zawodów
    15.30-19.00 Zgłoszenia dodatkowe i odbiór numerów w biurze zawodów
       
  05.07.2020 08.00-12.00 Zgłoszenia dodatkowe i odbiór numerów w biurze zawodów
    08.00-09.00 Trening na oznakowanej trasie zawodów
    08.30 Odprawa techniczna dla kategorii młodzik, młodziczka, junior młodszy
    09.00 Młodzik, Młodziczka – ostateczne zamknięcie list 08.30
    09.45 Dekoracja kategorii Młodzik, Młodziczka
    10.15 Junior Młodszy – ostateczne zamknięcie list 09.45
    11.15 Dekoracja Junior Młodszy
    11:30 Odprawa techniczna pozostałych wyścigów
    12.00 Elita Kobiet, Juniorka, Juniorka Młodsza – ostateczne zamknięcie list 11.15
    13.45 Dekoracja Elita Kobiet, Juniorka, Juniorka Młodsza
    14.00 Junior – ostateczne zamknięcie list 13.15
    15.40 Dekoracja Junior
    16.00 Wyścig Elita Mężczyzn (U23) – ostateczne zamknięcie list 15.15
    17.45 Dekoracja kategorii Elita Mężczyzn (U23)

   

  1. Trening

  Oficjalny trening dla zawodników odbędzie się w sobotę 04.07.2020 w godzinach 16.30 – 19.00 oraz

  w niedzielę 05.07.2020 w godzinach 8.00 – 9.00 na pełnej trasie.

  Wszyscy zawodnicy znajdujący się na trasie podczas oficjalnych treningów muszą posiadać numer startowy na rowerze.

  Wymóg posiadania numeru startowego podczas treningu dotyczy również zawodników kategorii nielicencjonowanych.

   

  1. Opłaty startowe
  Kategoria wiekowa Opłata startowa
  zgłoszenia w terminie
  Opłata startowa
  zgłoszenia po terminie
  ZAWODNICY LICENCJONOWANI
  Elita Mężczyzn / Elita Kobiet 20,00 zł 40,00 zł
  Mężczyźni / Kobiety Poniżej 23 lat 18,00 zł 30,00 zł
  Junior / Juniorka 15,00 zł 20,00 zł
  Junior Młodszy / Juniorka Młodsza 10,00 zł 20,00 zł
  Młodzik / Młodziczka bez opłat 10,00 zł
       
  1. Kolejność startu

  Zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:

  • Rankingiem UCI;
  • Ranking PP 2019 Aktualną klasyfikacją Pucharu Polski MTB XCO (na pierwszej edycji zawodnicy startujący w tej samej kategorii co rok wcześniej zajmujący miejsca 1-10 w klasyfikacji generalnej PP);
  • Rozstawienie wg. Losowania;
  • Wszystkie starty w pozostałych kategoriach rozstawienie przez sędziów wg. losowania (w losowaniu biorą udział tylko zawodnicy wcześniej zgłoszeni przez internet), pozostałe osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze zawodów.

   

  1. Ceremonia dekoracji

  Ceremonia dekoracji ze względu na obecną sytuację będzie odbywać się po każdym wyścigu.

  Na dekoracji obecni powinni być zawodnicy:

  –  odbierający nagrody finansowe, zgodnie z regulaminem,

  – w pozostałych kategoriach pierwsza trójka.

   

  1. Kary

  W zakresie kar obowiązują przepisy UCI / PZKol.

   

  1. Kontrola adntydopingowa

  Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI. Lokalizacji dla kontroli antydopingowej będzie wskazana na odprawie.

   

  1. Wyniki

  Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie  http://pucharmazowsza.pl/ oraz http://mwzkol.pl

   

  1. Trasa

  Wyścig odbędzie się na Górce Kazurce w Warszawie, na trasie-pętli o długości 3,0 km

   

  Profil Wysokościowy

   

  1. Skład komisji sędziowskiej

  Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza:

  – Sędzia Główny Wyścigu zostanie wyznaczony przez Międzynarodową Unie Kolarską

  – Pozostali Komisarze i Sędziowie zostaną wyznaczeni przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego oraz Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

   

  1. Parking

  Przy trasie – parking Alstadi S.A. przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, Warszawa.

   

  1. Szpital

  Szpital Czerniakowski

  1. Stępińska 19/25

  00-739 Warszawa

   

  1. Lotnisko

  Lotnisko Chopina Warszawa

  1. Żwirki i Wigury 1

  00-906 Warszawa

   

  1. Baza noclegowa

  Hotel Atos

  1. Mangalia 1 |1 Mangalia Street

  02-758 Warszawa

  tel: (+48 22) 207 70 00

  e-mail:atos@puhit.pl,

  Hotel Aramis

  1. Mangalia 3b |3b Mangalia Street

  02-758 Warszawa

  tel: (+48 22) 207 80 00

  e-mail: aramis@puhit.pl

   

  Best Western Hotel Portos 

  1. Mangalia 13a|3a Mangalia  Street

  02-758 Warszawa

  tel: (+48 22) 207 60 00

  e-mail: hotel@bwportos.pl

   

  1. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

  Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.

  W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

  Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.

  Pomoc techniczna może być udzielana wyłącznie w strefach bufetu/boksach pomocy technicznej oraz zg. z przepisami UCI (pkt. 4.2.045-4.2.049).

  Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

  Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

  Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

  Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy nim na rowerze, bądź biec przy nim.

  Decyzja czy stosować przepis 80% dla XCO podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.

   

  Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

   

  1. Postanowienia końcowe

  Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

  Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

  Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

   

  We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

   

  Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Warsaw Cup / PP XCO / OOM XCO MTB w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

   

  Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Technical Guide

  Warsaw Cup UCI C3

   

  Polish Cup XCO #1

  Polish Youth Olympic Days – Eliminations #1 

  1. Event Host

  Warszawski Klub Kolarski

  BM USŁUGI

   

  1. Race Director

  Kamil Marczak, tel. +48 604176932; e-mail: kamil.marczak@gmail.com

   

  1. Regulation

  Race will be performed according to all Union Cycliste Internationale, Polish Cycling Federation and regulations including this Technical Guide

   

  1. Race Location

  Warsaw, Ursynow, Kazoora Mountain (BikePark Kazoora)

  App. Location: Rotmistrza Witolda Pileckiego 116 Street, 02-781 Warsaw

   

  1. Race Date

  05th of July 2020 (Sunday)

   

  1. Event category

  The race ‘Warsaw Cup’ is on the calendar of the Union Cycliste Internationale and the Polish Cycling Federation of the 3rd grade (Men Elite, Woman Elite, Junior Men&Woman)

   

  The main event in categories: Elite Men, Elite Woman , U-23 Men, U-23 Woman , Juniors Men, Juniors Woman , U-17 Woman  and Men, U-15 Woman  and Men, as well as the Team classification are recognized as Polish MTB Cup XCO.

   

  Category Age Years
  U-15 Men 13 to 14 years old born between 2006 and 2007
  U-15 Woman 13 to 14 years old born between 2006 and 2007
  U-17 Men 15 to 16 years old born between 2004 and 2005
  U-17 Woman 15 to 16 years old born between 2004 and 2005
  Junior Men 17 to 18 years old born between 2002 and 2003
  Junior Woman 17 to 18 years old born between 2002 and 2003
  Men Elite (*U-23) 19 years and above (19 to 22 eyars old) born in 2001 and older (born between 2001-1998)
  Woman Elite (*-23) 19 years and above (19 to 22 eyars old) born in 2001 and older (born between 2001-1998)

   

  1. Registration

  Registration for the race will be available on the website www.pucharmazowsza.pl and in the Race Office.

  Registration on-line to the events on www.pucharmazowsza.pl will be closed on Wednesday 01.07.2020 at 11.59 p.m. Additional registration will be on Sunday, 04.07.2020 from 3.00 p.m. to 7.00 p.m and on Satruday, 05.07.2020 from 8.00 a.m. to 12.00 a.m.

   

  1. Race Office

  The race office will be situated in the proximity of start/finish area – Astaldi S.A. car park at Rotmistrza Witolda Pileckiego 125 Street, Warsaw

   

  1. Cash Prizes
  Position Men Elita Woman Elita Men U23 Woman U23 Junior Men Junior Woman U-17 Men U-17 Woman Team classification
  1        200,00 €        200,00 €    250,00 zł    250,00 zł       65,00 €       65,00 €    150,00 zł       150,00 zł           500,00 zł
  2        150,00 €        150,00 €    150,00 zł    150,00 zł       50,00 €       50,00 €    100,00 zł       100,00 zł           300,00 zł
  3        100,00 €        100,00 €    100,00 zł    100,00 zł       30,00 €       30,00 €      80,00 zł          80,00 zł           200,00 zł
  4           75,00 €          75,00 €           25,00 €       25,00 €      60,00 zł          60,00 zł  
  5           50,00 €          50,00 €           20,00 €       20,00 €      50,00 zł          50,00 zł  
  6       100,00 zł       100,00 zł              
  7          80,00 zł         80,00 zł              
  8          50,00 zł         50,00 zł              
  Total    2 702,50 zł    2 702,50 zł    500,00 zł    500,00 zł    817,00 zł    817,00 zł    440,00 zł       440,00 zł        1 000,00 zł
  Value of prizes 9919,00zł

  All prizes will be paid in PLN (Polish Złoty) according to NBP (National Bank of Poland) average exchangerate from the day preceding the day of the payment.

   

  1. Race Schedule
  04.07.2020 16.30-19.00 Course open for practice
    15.30-19.00 Additional entries and number collection
       
  05.07.2020 08.00-12.00 Additional entries and number collection
    08.00-09.00 Course open for practice
    08.30 Managers Briefieng
    09.00 U-15 M&W – Final deadline for late entries and number collection – 08.30 a.m.
    09.45 Award ceremony for U-15 M&W
    10.15 U-17 Men – Final deadline for late entries and number collection – 09.45 a.m.
    11.15 Award ceremony for U-17 Men
    12.00 Elite Woman, Junior Woman, U-17 Woman – Final deadline for late entries and number collection – 11.10 a.m.
    13.45 Award ceremony for Elite Woman, Junior Woman, U-17 Woman – Final deadline for late entries and number collection
    14.00 Junior Man – Final deadline for late entries and number collection – 01.15 p.m.
    15.40 Award ceremony for Junior Man
    16.00 Elite Man – Final deadline for late entries and number collection – 03.15 p.m.
    17.45 Award ceremony for Elite Man

   

  1. Training sessions

  An official training session for registered riders will be held on Saturday, 04.07.2020 from 4.30 p.m.

  – 6.00 p.m. and Sunday, 05.07.2020 from 8.00 am – 9.00 a.m., covering the whole race course.

  During the practice, all riders must have the race number attached to their bike. The obligation also applies to amateur riders.

   

  1. Entry fees
  Category Entry fee Late entry fee
  Licensed riders categories
  Elite Men & Woman 20,00 zł 40,00 zł
  U-23 Men & Woman 18,00 zł 30,00 zł
  Juniors Men & Woman 15,00 zł 20,00 zł
  U-17 Men & Woman 10,00 zł 20,00 zł
  U-15 Men & Woman free of charge 10,00 zł
  U-13 Men & Woman free of charge 10,00 zł
       
  All riders categories
  Men Open / Cyclosport 50,00 zł 70,00 zł
  Men Masters 1 50,00 zł 70,00 zł
  Men Masters 2 50,00 zł 70,00 zł
  Woman Open / Cyclosport 50,00 zł 70,00 zł

   

  1. Starting Order

  Riders will start in the order of:

  1) UCI Ranking;

  2) Polish MTB Cup classification (In the first edition, riders starting in the same category as the year before occupying places 1-10 in the general classification Polish Cup 2019);

  3) Random;

  4) All sportive races, all categories – random, based on start lists.

   

  1. Award ceremonies

  The award ceremony will take place at the race for categories.

  The riders should be present at the decoration:

  – in licensed categories, players receiving financial prizes.

  – in the other categories the first three.

   

  1. Penalties

  The UCI / PZKol penalty regulations are applicable.

   

  1. Anti-doping Control

  According to the UCI regulations anti-doping control will be implemented. Location for doping control will be indicated at the briefing.

   

  1. Results

  After the competition, the results approved by the Commissaires will be published at the UCI, PZKol  website, MWZKol website and www.pucharmazowsza.pl

   

  1. Race course map

  The race will be held on race course in Warsaw – Kazoora Mountain, on the 3,0 km loop. 

   

  Racecourse elevation profile

   

  1. Commissaires

  The Commissaires are appointed:

  – President of the commisaries pannel are appointed by UCI

  – The Commissaires are appointed by PZKol and MWZkol Commissaire Colegium

   

  1. Car Park

  The race course – Astaldi S.A. car park at Rotmistrza Witolda Pileckiego 125 Street, Warsaw

   

  1. Hospital

  Czerniakowski Hospital

  Stępińska 19/25 Street

  00-739 Warsaw

   

  1. Airport

  Warsaw Chopin Airport

  Żwirki i Wigury 1 Street

  00-906 Warsaw 

   

  1. Accommodation

  Hotel Atos

  1. Mangalia 1 |1 Mangalia Street

  02-758 Warszawa

  tel. (+48 22) 207 70 00

  e-mail:atos@puhit.pl,

  Hotel Aramis

  1. Mangalia 3b |3b Mangalia Street

  02-758 Warszawa

  tel. (+48 22) 207 80 00

  e-mail: aramis@puhit.pl

   

  Best Western Hotel Portos 

  1. Mangalia 13a|3a Mangalia  Street

  02-758 Warszawa

  tel. (+48 22) 207 60 00

  e-mail: hotel@bwportos.pl

   

  1. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

  Riders on the marked loop in the field. First rider at the finish line will be a winner.

  During the race riders may not shorten or change the route marked by the event host.

  Riders not allowed to warm up at the race course during the race.

  Technical assistance can only be given in the feed/technical assistance zones and acc. UCI Regulations (4.2.045-4.2.049).

  Riders are ought keep fair play rules, vulgar words are prohibited, do not comply with the regulations  and show any wrong behaviour to Commissaires and event host.

  Riders starting at the race at his own responsibility.

  Riders starting states that his health allows him to participate in the race.

  Parents and guardians of a starting riders can not ride a bicycle with him or run with him during the race.

  The decision as to whether the 80% rule is to be applied for race is made by the president of the commissaires panel after discussion with the organiser.

  Any disputes which are not included in the Race Regulations will be resolve by Head Commissaire in consultation with Race Director

   

  1. General Information

  Riders are required to have a document confirming their identity when submitting to the race office and to sign a declaration of familiarization with the regulations.
  The event host are not liable for damages caused to participants or third parties.
  Competitors are required to start in stiff helmets and functional bikes.

  Each participant agrees to the processing of his (or his mentee’s) personal data provided during registration within the meaning of the Personal Data Protection Act of 29/08/1997 (Journal of Laws 2002.101.926) and the use of the image by the Warsaw Cup / PP XCO Organizer / OOM XCO MTB to promote and disseminate sport and physical culture, including publication of results, photos and reports from competitions in the press, on websites and industry guides.

  Ignorance of Technical Guide, UCI and PZKol Regulations will not be admitted as an excuse