Regulamin Pucharu Mazowsza

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2020

REGULAMIN CYKLU

 1. Organizator
 • Warszawski Klub Kolarski
 • BM USŁUGI

Dyrektor cyklu: Błażej Maresz – 600 452 865

 

 1. Klasa Wyścigu

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

Klasyfikacja Młodzików/Młodziczek zaliczana jest do wewnętrznej punktacja do Kadry Młodzików.

Klasyfikacja Młodzik/Młodziczka, Junior Młodszy/Juniorka Młodsza oraz Junior/Juniorka zaliczana jest do Challenge’u MWZKol 2020

 1. Forma

Cykl sześciu wyścigów w kolarstwie górskim – cross country – format olimpijski XCO (dla kategorii: wentylki, żak I i żak II – format xc combined):

#1  06.06.2020. – Warszawa – Wesoła
#2  20.06.2020. – Jabłonna
#3  28.06.2020. – Legionowo Bukowiec XC
#4  08.08.2020. – Warszawa – Kazurka
#5  05.09.2020. – Warszawa – Wesoła
#6  03.10.2020. – Otwock – Góra Meran

 1. Cele
 • popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionów, w których odbywają się zawody,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach indywidualnych
 1. Uczestnictwo

Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2012 i wcześniej
 • Żak I – młodzież urodzona w 2010 i 2011 – 15-30 minut
 • Żak II – młodzież urodzona w latach 2008-2009 – 15-30 minut
 • Młodzik – młodzież urodzona w latach 2006-2007 – 30-45 minut
 • Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 45-60 minut
 • Junior – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 60-75 minut
 • ORLIK – młodzież urodzona w latach 1998-2001 – 75-90 minut
 • ELITA – urodzeni w latach 1986-2000 – 80-100 minut
 • Masters I– urodzeni w latach 1976- 1985 – 75-90 minut
 • Masters II – urodzenie w latach 1975 i starsi – 40-50 minut

Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2012 i wcześniej
 • Dziewczęta Żak I – dziewczynki ur. w 2010 i 2011 – 15-30 minut
 • Dziewczęta Żak II – dziewczynki urodzone w latach 2008-2009 – 15-30 minut
 • Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2006-2007 – 30-45 minut
 • Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 45-60 minut
 • Juniorka – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 60-75 minut
 • ELITA– kobiety urodzone w latach 1986-2001 – 80-100 minut
 • Masters Kobiety (Lejdis) kobiety urodzone w roku 1985 i wcześniej – 40-50 minut

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 1. Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol

 1. Pomoc Techniczna

Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

 1. Ceremonia dekoracji

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.

 1. Kary

Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol / UCI

 1. Trasa

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami z poziomem trudności dostosowanym dla danej kategorii wiekowej.

Mapa oraz opis trasy będą prezentowane na stronie http://pucharmazowsza.pl/ przed każdą edycją.

Dla kategorii wentylki, żak I i żak II wyścig zostanie poprzedzony przejazdem przez sekcje techniczne. 

 

 1. Program

09:00 – Rozpoczęcie pracy biura zawodów, zgłaszanie uczestników
10:00 – 12:30 – Wentylki, Żak I i Żak II M/K (część I – sekcje techniczne) 
10:00 – Młodziczka, Młodzik, Juniorka mł
10:50 – dekoracja
11:00 – Junior Młodszy, Masters II, Juniorka, Elita Kobiet, Kobiety Lejdis
12:20 – dekoracja
12:45 – Wentylki (część II – wyścig na mini pętli) 
13:00 – Żak I i Żak II  (część II – wyścig na skróconej pętli)
13:30 – dekoracja
13:40 – Junior, Elita M, Orlik, Masters I
15:00 – dekoracja i tombola

(część I – sekcje techniczne) :
do 10:00 trening
10:00-10:45 wentylki
10:45-11:30 żak 1
11:30-12:30 żak 2

 1. Zasady Finansowania

Wpisowe dla zawodników bez licencji wynosić będzie 50zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki: 30zł)

Dla zawodników z licencją 30zł.

Pakiet startowy na wszystkie edycje dla zawodników bez licencji wynosi 260zł. Dla zawodnika z licencją oraz dla żaka, żaczki i wentylków pakiet startowy kosztuje 160zł.

Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

BM Usługi
Ul. Gutta 2/6
02-777 Warszawa
40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

Opłaty można też uiścić w dniu startu w biurze zawodów, wówczas jednak opłata będzie powiększona o 10zł (czyli 60zł dla zawodników bez licencji, 40zł dla żaków, żaczek i zawodników z licencją).

Od zawodników dodatkowo pobierana będzie jednorazowa opłata za numer z chipem w wysokości 10zł (przy pierwszym starcie w sezonie). Duplikat numeru (w przypadku zagubienia numeru) kosztuje 30zł.

W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe wydawane na cały cykl zawodów.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia.

Zgłoszenia do zawodów (do każdej edycji osobno) dokonuje się poprzez stronę http://akces-sport.pl/zapisy/ opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora lub bezpośrednio w biurze zawodów. Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 45 min przed startem danej kategorii.

 1. Skład komisji sędziowskiej:

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego

 

 1. Wykaz szpitali w pobliżu trasy

Edycja 1 – Warszawa – Wesoła: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44

Edycja 2 – Warszawa WAT: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Edycja 3 – Jabłonna: NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE, ul. MIODOWA 2

Edycja 4 – Kazurka: Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Edycja 5 – Warszawa – Legionowo: Szpital, ul. Piłsudskiego 20, 05-120 – Legionowo

Edycja 6 – Kazurka: Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Szpital MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)
 • Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
 • Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
 • Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 • Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
 • Zawodnicy zdublowani zdejmowani są na bieżąco.
 • Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
 • Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
 • Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy nim na rowerze bądź biec przy nim.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Pucharu Mazowsza MTB XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
 • W kategorii wentylki, żak I i żak II rywalizacja zostanie przeprowadzone w xc combined to oznacza, że wyścig zostanie poprzedzony przejazdem przez sekcje techniczne.
 • Żak I i żak II będzie miał do pokonania 6 sekcji technicznych. Niepokonanie każdej jednej sekcji technicznej oznacza opóźniony o 5 sekund start w wyścigu xc. Maksymalnie będzie to 30 sekund (niepokonanie 6 sekcji technicznych).  
 • Wentylki będą miały do pokonania 4 sekcje techniczne. Niepokonanie każdej jednej sekcji technicznej oznacza opóźniony o 5 sekund start w wyścigu xc. Maksymalnie będzie to 20 sekund (niepokonanie 4 sekcji technicznych).
 • Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.
 1. Protesty:
 • Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył
 • Jeżeli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.
 • Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
  wyścigu jest ostateczna.
 1. Nagrody

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas dekorowany może być tylko pierwszy zawodnik (decyduje o tym organizator).

 

 1. Wyniki

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie  http://pucharmazowsza.pl/ oraz http://mwzkol.pl

 1. Punktacja cyklu

Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Puchar Mazowsza MTB XC 2020.

Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób: 1miejsce-25pkt, 2-22pkt, 3-20pkt, 4-18pkt, 5-16pkt, 6-15pkt, 7-14pkt, 8-13pkt, 9-12pkt, 10-11pkt, 11-10pkt, 12-9pkt,13-8pkt, 14-7pkt, 15-6pkt, 16-5pkt, 17-4pkt, 18-3pkt, 19-2pkt, 20-1pkt.

Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji końcowej Pucharu Mazowsza MTB XC w każdej z kategorii jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów oraz obecność osobista bądź za pośrednictwem swojego przedstawiciela na finale. Do klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC 2020 zaliczane będą punkty zdobyte w pięciu najlepszych startach, przy minimum trzech startach. Przy równej ilości punktów decyduje miejsce osiągnięte na ostatniej, finałowej edycji. Zawodnik niestartujący w ostatniej edycji zobowiązany jest do potwierdzenie swojej obecności przed wyścigiem swojej kategorii, aby zostać ujęty w końcowej klasyfikacji generalnej.

Punktacja drużynowa:

Warunkiem przystąpienia do klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie minimum 3 zawodników startujących pod wspólną nazwą. Do klasyfikacji będzie brany najwyższy wynik osiągnięty przez zawodnika w kategorii.
Przy czym punkty są obliczane procentowo ze względu na kategorie. W klasyfikacji generalnej zostanie ujętych pięć najlepszych wyników

100% Elita Mężczyzn, Orlik,
90% Junior, Masters I, Elita Kobiet,
80% Junior Młodszy, Juniorka, Masters II,
70% Młodzik, Juniorka Młodsza, Masters Kobiet
60% Młodziczka

 1. Postanowienia końcowe

Decyzja czy stosować przepis 80% dla XCO podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.

Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.


—————

REGULAMIN SEKCJI TECHNICZNEJ Żaki i Wentylki

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCC 2020

 1. Sekcja techniczna punktowana jest w skali 0-2pkt. (ze względu na słabe wyniki końcowe)

 

 1. Ocenianie sekcji technicznej:
  • Slalom :

Przejazd bezbłędny

2 pkt

Dotknięcie rowerem, ciałem; prawidłowo przejechanie slalom, ale delikatne wyjechanie 1 kołem za linie ograniczające strefę przejazdu slalomu

1 pkt

Niedokończenie sekcji – przewrócenie pachołka, podparcie się nogą, przesunięcie pachołka, wyjechanie 2 kołami za linię ograniczające strefę przejazdu slalomu

0 pkt

 

 

 • Przejazd po prostej:

Przejazd bezbłędny (bez dotknięcia przeszkód)

2 pkt

Przekroczenie lub najechanie na linię ograniczającą strefę

0 pkt

 

 • Zakręty:

Przejazd bezbłędny

2 pkt

Najechanie kołem na linię/znaczniki ograniczające strefę przejazdu powyżej 2x

1 pkt

Niedokończenie sekcji – przewrócenie pachołka, podparcie się nogą, przesunięcie pachołka, wyjechanie za linię/znaczniki ograniczające strefę przejazdu 3x i więcej

0 pkt

 

 

 • Przenoszenie bidonu:

Przejazd bezbłędny – trwałe ustawienie bidonu (bidon nie może spać do ukończenia przejazdu sekcji)

2 pkt

Postawienie bidonu, ale tak że po chwili się przewraca;  Postawienie bidonu, następnie zahaczenie go nogą, częścią roweru (kołem, pedałem itp.)

1 pkt

Niedokończenie sekcji – nie podniesienie bidonu, przewrócenie się w trakcie wykonywania sekcji lub od razu po postawieniu bidonu; podparcie się nogą w czasie wykonywaniu sekcji lub potrzymanie, oparcie się o krzesło (dotyczy kat. wentylki), RZUCENIE bidonu, a nie jego postawienie (sekcja niezaliczona nawet, gdy zawodnik wykona rzut z pozycji schylonej)

0 pkt

 

 

 • Zegar:

Przejazd bezbłędny

2 pkt

Najechanie kołem znaczniki ograniczające strefę przejazdu powyżej 2x

1 pkt

Niedokończenie sekcji – podparcie się nogą w czasie wykonywania sekcji, dotknięcie znaczników kołem 3x i więcej, wywrotka w czasie wykonywania sekcj, dotknięcie znaczników 2 kołami jednocześnie (1 raz i więcej)

0 pkt

 

 

 • Europalety:

Przejazd bezbłędny

2 pkt

Niedokończenie sekcji – nie przejechanie wszystkich palet; zatrzymanie się podczas wykonywania sekcji (podparcie się nogą, wywrotka);

0 pkt

Przesunięcie europalet podczas wykonywania sekcji nie wpływa na ocenę.

 1. Punktacja:

Punkty

Czas

12

+0 sek

11-10

+5sek

9-7

+10sek

6-5

+15sek

4-3

+20sek

2-1

+25sek

0

+30 sek

 

 1. Decyzja sędziego nie podlega zmianom.
 2. Nie ma możliwości powtórzenie sekcji technicznej, np. podczas wybrania złej ręki w sekcji podnoszenia bidonu, po nieudanej próbie wykonania sekcji znalezienia przeszkody, która mogłaby utrudnić wykonanie danej stacji (w razie takiej przeszkody, należy to zgłosić sędziemu przed wjechaniem na sekcję)). Sekcję można powtórzyć w szczególnym wypadku, tj. awarii sprzętu podczas wykonywania sekcji oraz utrudnienia przejechania sekcji osób trzecich (np. wejście na tor przejazdu osób postronnych).
 3. W czasie przeprowadzenia oceniania sekcji technicznej, na torze może się znajdować jedynie sędzia i zawodnik, który w danym momencie jest oceniany.
 4. Zawodnicy którzy startują w sekcji technicznej, koło sekcji technicznej najpóźniej stawiają się o 12.15
 5. Na tor sekcji wjeżdża zawodnik, jedynie wskazany przez sędziego, reszta zawodników stoi za taśmą w określonym miejscu wskazanym w dniu rozgrywania stacji przez sędziego.
 6. Oficjalny trening na torze sekcji technicznej jest od godziny 9 do godziny 10.50 (po tej godzinie nie ma możliwości ) w dniu rozgrywania zawodów.
 7. Sekcje techniczne na poszczególnych zawodach mogą się różnić (np. odległość między europaletami, pachołkami w sekcji slalom)