Regulamin Pucharu Mazowsza

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022

REGULAMIN CYKLU


1. Organizator

 • Warszawski Klub Kolarski
 • BM USŁUGI

Dyrektor cyklu: Błażej Maresz – 600 452 865

Dyrektor techniczny: Kamil Marczak – 604 176 932

Biuro zawodów: Julia Adrianowska – 503 672 074

2. Klasa Wyścigu

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego.

3. Forma

Cykl pięciu wyścigów w kolarstwie górskim – cross country – format olimpijski XCO (dla kategorii: wentylki, żak I i żak II – format xc combined):

#1  26.03.2022. – Wiązowna – Góra Sobotów
#2  02.04.2022. – Warszawa Wesoła 
#3  09.04.2022. – Legionowo – Bukowiec XC
#4   11.06.2022. – Łaskarzew (k. Garwolina)
#5   24.09.2022. – WAT (Warszawa)

4. Cele

Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionów, w których odbywają się zawody,
Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach indywidualnych

5. Uczestnictwo

Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2014 i wcześniej
 • Żak I – młodzież urodzona w 2012/2013 – 9/10 lat – 15-30 minut
 • Żak II – młodzież urodzona w latach 2010-2011 – 11/12 lat – 15-30 minut
 • Młodzik – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 13/14 lat – 30-45 minut
 • Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 15/16 lat – 45-60 minut
 • Junior – młodzież urodzona w latach 2004/2005 – 17/18 lat – 60-75 minut
 • ORLIK – młodzież urodzona w latach 2000/2003 – 19/22 lat – 75-90 minut
 • ELITA – urodzeni w 2003 i starsi – 19 lat i więcej – 80-100 minut
 • Masters I– urodzeni w latach 1978- 1987 – 35/44 lat – 75-90 minut
 • Masters II – urodzenie w 1977 i starsi – 45 lat i starsi – 40-50 minut

Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2014 i wcześniej
 • Dziewczęta Żak I – młodzież urodzona w 2012/2013 – 9/10 lat – 15-30 minut
 • Dziewczęta Żak II – młodzież urodzona w latach 2010-2011 – 11/12 lat – 15-30 minut
 • Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 13/14 lat – 30-45 minut
 • Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 15/16 lat – 45-60 minut
 • Juniorka – młodzież urodzona w latach 2004/2005 – 17/18 lat – 60-75 minut
 • ELITA KOBIET – kobiety urodzone w 2003 i starsze – 19 lat i więcej – 80-100 minut
 • Masters Kobiet – Lejdis – kobiety urodzone w roku 1987 i starsze – 40-50 minut

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

6. Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol

7. Pomoc Techniczna

Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

8. Ceremonia dekoracji

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.

9. Kary

Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol / UCI

10. Trasa

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami z poziomem trudności dostosowanym dla danej kategorii wiekowej.
Mapa oraz opis trasy będą prezentowane na stronie profilu FB Pucharu Mazowsza oraz na http://pucharmazowsza.pl/ przed każdą edycją.
Dla kategorii wentylki, żak I i żak II wyścig zostanie poprzedzony przejazdem przez sekcje techniczne, wg odrębnego regulaminu.

11. Program

09:00 – Rozpoczęcie pracy biura zawodów, zgłaszanie uczestników
10:00 – 12:30 – Wentylki, Żak I i Żak II M/K (część I – sekcje techniczne)
10:00 – Młodziczka, Młodzik, Juniorka mł
10:50 – dekoracja
11:00 – Junior Młodszy, Masters II, Juniorka, Elita Kobiet, Kobiety Lejdis
12:20 – dekoracja
12:45 – Wentylki (część II – wyścig na mini pętli)
13:00 – Żak I i Żak II (część II – wyścig na skróconej pętli)
13:30 – dekoracja
13:40 – Junior, Masters I, elita orlik
14:45 – dekoracja

12. Zasady Finansowania

Wpisowe w terminie dla uczestników wynosić będzie 50zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki: 30zł)
Pakiet startowy na wszystkie edycje w kategorii młodzik i starszych wynosi 230zł. Dla zawodnika w kategorii żak, żaczka i wentylki pakiet startowy kosztuje 130zł.
Opłaty w terminie wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

BM Usługi, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa
Numer Konta 40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

Opłaty można też uiścić w dniu startu w biurze zawodów, wówczas jednak opłata będzie wynosić dla młodzika i starszych kategorii 70zł, 50zł dla żaków, żaczek i wentylków.

Od zawodników dodatkowo pobierana będzie jednorazowa opłata za numer z chipem w wysokości 20zł (przy pierwszym starcie w sezonie).  Duplikat numeru (w przypadku zagubienia numeru) kosztuje 30zł.

W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe wydawane na cały cykl zawodów.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia.

Zgłoszenia do zawodów (do każdej edycji osobno) dokonuje się poprzez stronę wskazaną na stornie cyklu Pucharu Mazowsza (w 2022 roku jest to strona: protimer.pl). Opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora lub bezpośrednio w biurze zawodów. Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 30 min przed startem danej kategorii.

 

13. Skład komisji sędziowskiej:

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego

14. Wykaz szpitali w pobliżu trasy

Edycja 1 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP – Księdza Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock

Edycja 2 –Warszawa Wesoła – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa 

Edycja 3 – Legionowo – Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie

Edycja 4 –

Edycja 5 – 

15. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

 • Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
 • Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
 • Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 • Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
 • Zawodnicy zdublowani zdejmowani są na bieżąco.
 • Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
 • Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
 • Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu.
 • Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy nim na rowerze bądź biec przy nim.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Pucharu Mazowsza MTB XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
 • W kategorii wentylki, żak I i żak II rywalizacja zostanie przeprowadzone w xc combined to oznacza, że wyścig zostanie poprzedzony przejazdem przez sekcje techniczne.
 • Żak I i żak II będzie miał do pokonania 4 sekcji technicznych. Niepokonanie każdej jednej sekcji technicznej oznacza opóźniony o 5 sekund start w wyścigu xc. Maksymalnie będzie to 30 sekund (niepokonanie 6 sekcji technicznych).  
 • Wentylki będą miały do pokonania 4 sekcje techniczne. Niepokonanie każdej jednej sekcji technicznej oznacza opóźniony o 5 sekund start w wyścigu xc. Maksymalnie będzie to 20 sekund (niepokonanie 4 sekcji technicznych).
 • Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

 

Protesty:

 • Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył
 • Jeżeli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.
 • Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
  wyścigu jest ostateczna.

 

17. Nagrody

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas dekorowany może być tylko pierwszy zawodnik (decyduje o tym organizator).

 

18. Wyniki

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez sędziów będą publikowane na stronie  protimer.pl

19. Punktacja cyklu

Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Puchar Mazowsza MTB XC 2022.

Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób: 1miejsce-25pkt, 2-22pkt, 3-20pkt, 4-18pkt, 5-16pkt, 6-15pkt, 7-14pkt, 8-13pkt, 9-12pkt, 10-11pkt, 11-10pkt, 12-9pkt,13-8pkt, 14-7pkt, 15-6pkt, 16-5pkt, 17-4pkt, 18-3pkt, 19-2pkt, 20-1pkt.

Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji końcowej Pucharu Mazowsza MTB XC w każdej z kategorii jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów oraz obecność osobista bądź za pośrednictwem swojego przedstawiciela na finale. Do klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC 2022 zaliczane będą punkty zdobyte w czterech najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje miejsce osiągnięte na ostatniej, finałowej edycji. Zawodnik niestartujący w ostatniej edycji zobowiązany jest do potwierdzenie swojej obecności przed wyścigiem swojej kategorii, aby zostać ujęty w końcowej klasyfikacji generalnej.

Punktacja drużynowa:

Warunkiem przystąpienia do klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie minimum 3 zawodników startujących pod wspólną nazwą. Do klasyfikacji będzie brany najwyższy wynik osiągnięty przez zawodnika w kategorii.

Przy czym punkty są obliczane procentowo ze względu na kategorie. W klasyfikacji generalnej zostanie ujętych pięć najlepszych wyników

100% Elita Mężczyzn, Orlik,
90% Junior, Masters I, Elita Kobiet,
80% Junior Młodszy, Juniorka, Masters II,
70% Młodzik, Juniorka Młodsza, Masters Kobiet
60% Młodziczka

 

20. Postanowienia końcowe

Decyzja czy stosować przepis 80% dla XCO podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

 

 

Regulamin sekcji technicznej Pucharu Mazowsza MTB XC

 

 1. Sekcja techniczna jest rozgrywana w dniu zawodów, dla kategorii wentylek (chłopcy i dziewczęta) oraz żak I, żaczka I, żak II oraz żaczka II.
 2. Każdy zawodnik ma do pokonania 4 sekcje techniczne,

wentylki: slalom, jazda po prostej, podnoszenie bidonu z krzesła i przenoszenie na drugie krzesło, pokonanie dwóch zakrętów;
żaki: slalom, zegar, przejazd po paletach, podnoszenie bidonu z ziemi i przenoszenie go

 1. Za każdą pokonaną przeszkodę zawodnik może uzyskać 2 punkty. Szczegółowa punktacja:

 

Slalom :

Przejazd bezbłędny       2 pkt

Dotknięcie rowerem, ciałem pachołka; prawidłowo przejechany slalom, ale delikatne wyjechanie 1 kołem za linie ograniczające strefę przejazdu slalomu                1 pkt

Niedokończenie sekcji – przewrócenie pachołka, podparcie się nogą, przesunięcie pachołka, wyjechanie 2 kołami za linię ograniczające strefę przejazdu slalomu      0 pkt

 

Przejazd po prostej:

Przejazd bezbłędny (bez dotknięcia przeszkód)      2 pkt

Najechanie na linię ograniczającą strefę     1 pkt

przekroczenie kołem strefy ograniczającej   0 pkt

 

Zakręty:

Przejazd bezbłędny       2 pkt

Najechanie kołem na linię/znaczniki ograniczające strefę przejazdu powyżej 2x           1 pkt

Niedokończenie sekcji – przewrócenie pachołka, podparcie się nogą, przesunięcie pachołka, wyjechanie za linię/znaczniki ograniczające strefę przejazdu 3x i więcej   0 pkt

 

Przenoszenie bidonu:

Przejazd bezbłędny – trwałe ustawienie bidonu (bidon nie może spaść przez 5 sekund od ustawienia go)        2 pkt

Postawienie bidonu, ale tak, że do 5 sekund się przewraca;  Postawienie bidonu, następnie zahaczenie go nogą, częścią roweru (kołem, pedałem itp.)   1 pkt

Niedokończenie sekcji – nie podniesienie bidonu, przewrócenie się w trakcie wykonywania sekcji lub od razu po postawieniu bidonu; podparcie się nogą w czasie wykonywaniu sekcji lub potrzymanie, oparcie się o krzesło (dotyczy kat. wentylki), RZUCENIE bidonu, a nie jego postawienie (sekcja niezaliczona nawet, gdy zawodnik wykona rzut z pozycji schylonej)           0 pkt

 

 Zegar:

Przejazd bezbłędny       2 pkt

Najechanie kołem na znaczniki ograniczające strefę przejazdu powyżej 2x        1 pkt

Niedokończenie sekcji – podparcie się nogą w czasie wykonywania sekcji, dotknięcie znaczników kołem 3x i więcej, wywrotka w czasie wykonywania sekcji, dotknięcie znaczników 2 kołami jednocześnie (1 raz i więcej) 0 pkt

 

Europalety:

Przejazd bezbłędny       2 pkt

Niedokończenie sekcji – nie przejechanie wszystkich palet; zatrzymanie się podczas wykonywania sekcji (podparcie się nogą, wywrotka);     0 pkt

Przesunięcie europalet podczas wykonywania sekcji nie wpływa na ocenę.

Punktacja:

Punkty   Czas
8-7  +0 sekund
6-5  +5 sekund
4-3  +10 sekund
2-1  +15 sekund
0     +20 sekund

 

 1. Zawodnicy są ustawiani na starcie wyścigu głównego w odpowiednich sektorach, ze stratą czasową. Zawodnicy są ustawiani według:
 2. Liczby punktów uzyskanych na sekcji technicznej
 3. Aktualnego rankingu klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC
 4. Zeszłorocznej klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC
 5. Kolejności losowej.
 6. Podane wymiary są orientacyjne i organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów poszczególnych elementów sekcji technicznej oraz wyłączenie danych elementów z rywalizacji ze względu na różnorodność dostępnego terenu i pogody.
 7. Nie ma możliwości powtórzenia sekcji technicznej, np. podczas wybrania złej ręki w sekcji podnoszenia bidonu, po nieudanej próbie wykonania sekcji znalezienia przeszkody, która mogłaby utrudnić wykonanie danej stacji (w razie takiej przeszkody, należy to zgłosić sędziemu przed wjechaniem na sekcję)). Sekcję można powtórzyć w szczególnym wypadku, tj. w razie awarii sprzętu podczas wykonywania sekcji oraz utrudnienia przejechania sekcji przez osoby trzecie (np. wejście na tor przejazdu osób postronnych).
 8. W czasie przeprowadzenia oceniania sekcji technicznej, na torze może się znajdować jedynie sędzia i zawodnik, który w danym momencie jest oceniany.
 9. Zawodnicy przystępują do sekcji technicznych według godziny podanej dla konkretnej kategorii wiekowej. Danego zawodnika prosi na tor sędzia.
 10. Oficjalny trening na sekcji technicznej jest przewidziany do godziny 09:50. Po tej godzinie obowiązuje zakaz wejścia na tor wszystkich osób poza sprawdzanym zawodnikiem oraz sędzią.
 11. Zawodnik zobowiązany jest do startu tylko na tym samym rowerze w sekcji technicznej i wyścigu