Rejestracja

Zgłoszenia do 1 edycji Pucharu Mazowsza odbywają się przez stronę internetową www.akces-sport.pl/zapisy

Zgłoszenia na kolejne edycje będą uruchomione systematycznie, czyli tego samego dnia po zakończeniu kolejnych edycji PM.

Osoby które startowały we wcześniejszych edycjach PM w 2019 roku i mają aktualny numer startowy, MUSZĄ potwierdzić się w biurze zawodów w dniu startu.

OSOBY KTÓRE NIE POTWIERDZIŁY SWOJEGO STARTU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W WYNIKACH.

Rejestracja

Zapraszamy!