Regulamin Pucharu Mazowsza MTB 2017

26 marca 2017

Inne

Regulamin Pucharu Mazowsza MTB XC

 

Organizator:

Warszawski Klub Kolarski, BM Usługi, MTBOpoczno OST-Pomiar i Mała Liga XC

Forma:

Cykl sześciu zawodów w kolarstwie górskim w cross country (XC).
Poszczególne edycje odbędą się:

 

1 kwietnia w Kobyłce

3 maja w Warszawie, na Ursynowie

13 maja w Wiązownie

9 lipca w Gielniowie

10 września w Otwocku

23 września w Warszawie Wesołej

 

Cele:

– popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionów, w których odbywają się zawody,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach indywidualnych

Kategorie wiekowe i trasa:
Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

– Żak I – młodzież urodzona w 2007 i młodsza: 5-10 minut
– Żak II – młodzież urodzona w latach 2005-2006 – 10-15 minut
– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 40-50 minut
– Junior – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 60-70 minut
– ORLIK – młodzież urodzona w latach 1998-1995 – 60-70 minut

— ELITA – urodzeni w latach 1988-1998 – 60-70 minut
– MASTERS I– urodzeni w latach 1987- 1978 – 60-70 minut
– MASTERS II– urodzeni w latach 1977-1968 – 40-50 minut
– MASTERS III – urodzenie w latach 1967 i starsi – 40-50 minut
Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

– Żaczka I – dziewczynki ur. w 2007 r. i młodsze – 5-10 minut
– Żaczka II – dziewczynki urodzone w latach 2005-2006 – 10-15 minut
– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 25-35 minut
-Juniorka – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 40-50 minut
– ELITA– kobiety urodzone w roku 1988 – 1998 – 40-50 minut
– Lejdis – kobiety urodzone w roku 1987 i wcześniej – 40-50 minut

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 

Program:

09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów

10.00 wyścig 1 – żak I, żaczka I, żak II, żaczka II

10.45 wyścig 2 – juniorka młodsza, młodzik, młodziczka

11.45 wyścig 3 – junior młodszy, masters II

13.00 wyścig 4 – masters III,  kobiety: Elita, juniorka, Lejdis

14.30 wyścig 5 – Junior, Orlik, Elita mężczyzn, masters I

 

Po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować i zakończenie imprezy.

 

 

Zasady rozgrywania zawodów:

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy .
– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
– W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani kończą wyścig na mecie okrążenia.
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Pucharu Mazowsza MTB XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Pozostałe zasady zgodnie z wytycznymi PZKol

Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas dekorowany jest tylko pierwszy zawodnik.

Kary:

Wykaz kar którymi może zostać ukarany przez Sędziego Głównego zawodnik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu.

– Ostrzeżenie ustne.
– Dyskwalifikacja.

Punktacja:

Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Puchar Mazowsza MTB XC 2017. Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób: 1miejsce-25 p 2-20 p 3-15p 4-12 5-11 6-10 7-9 8-8 9-7 10-6 11-5 12,13-4 14,15-3 ,16,17-2 18,19,20-1p Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji końcowej Pucharu Mazowsza MTB XC w każdej z kategorii jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów oraz obecność osobista bądź za pośrednictwem swojego przedstawiciela na finale. Do klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC 2017 zaliczane będą punkty zdobyte w pięciu najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje miejsce osiągnięte na ostatniej, finałowej edycji.

Protesty:

– Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył
– Jeśli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.
– Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
wyścigu jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów. Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.