Regulamin PM MTB XC 2016

8 lutego 2016

Inne

Regulamin Pucharu Mazowsza MTB XC 2016

 

Organizator:

 

Warszawski Klub Kolarski, BM Usługi, MTBOpoczno  OST-Pomiar

 

Forma:

 

Cykl dziewięciu zawodów w kolarstwie górskim w cross country (XC).
Poszczególne edycje odbędą się:

 

20 marca – Mroczków Gościnny koło Opoczna
3 kwietnia – Warszawa – Mistrzostwa Warszawy XC i Akademickie
Mistrzostwa Warszawy XC
1 maja – Zgierz
29 maja – Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza MTB XC
12 czerwca – Góra Kamieńsk
30 lipca – Gielniów – „Jedziemy dla Marka”
4 września – Kobyłka – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików MTB
18 września – Warszawa – Finał Pucharu Mazowsza

 

Cele:

– popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionów, w których odbywają się zawody,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach indywidualnych

Kategorie wiekowe i trasa:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

 

Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

– Żak I – młodzież urodzona w 2006 i młodsza: 5-10 minut

– Żak II – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 10-15 minut
– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 25-35 minut
– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 40-50 minut
– Junior – młodzież urodzona w latach 1998-1999 – 60-70 minut
— ELITA – urodzeni w latach 1987-1997 – 60-70 minut
– MASTERS I– urodzeni w latach 1986- 1977 – 60-70 minut
– MASTERS II– urodzeni w latach 1976-1967 – 40-50 minut

– MASTERS III – urodzenie w latach 1966 – 1962 – 40-50 minut

– Masters IV – urodzeni w latach 1961 i starsi – 40-50 minut

 

Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

– Żaczka I –  dziewczynki ur.  w 2006 r. i młodsze – 5-10 minut

– Żaczka II – dziewczynki urodzone w latach 2004-2005 – 10-15 minut

-Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 25-35 minut

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 25-35 minut

-Juniorka – młodzież urodzona w latach 1998-1999 – 40-50 minut
– ELITA– kobiety urodzone w roku 1987 – 1997 – 40-50 minut

– LADYS – kobiety urodzone w roku 1986 i wcześniej – 40-50 minut
Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 

Program:

– 09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
– 10.00 start kategorii: żak I i II, żaczka I i II

– 11:00 start kategorii: juniorka młodsza, młodzik, młodziczka
– 12.00 start kategorii junior młodszy, masters II, III i IV, kobiety:  juniorka, elita, ladys
– 14:00 start kategorii junior, masters I, elita

– po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować i zakończenie imprezy.

 

Opłaty:
Wpisowe wyścigu wynosić będzie 40zł (dla kategorii żak, żaczka: 20zł), o ile zostanie uiszczone nie później niż na 3 dni przed startem danej edycji na konto:

OST-Pomiar

73 1140 2004 0000 3302 7443 5667

 

Wpisowe opłacone później niż na 3 dni przed startem w danej edycji, bądź opłacone w dniu zawodów będzie wynosić 50zł. Wpisowe dla zawodników z ważną licencją PZKol wynosi zgodnie z przepisami PZKol. Od zawodników dodatkowo pobierana będzie jednorazowa opłata za numer z chipem w wysokości 10zł (przy pierwszym starcie w sezonie). Duplikat numeru (w przypadku zagubienia numeru) kosztuje 20zł. W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe wydawane na cały cykl zawodów.

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia.

Zgłoszenia do zawodów (do każdej edycji osobno) dokonuje się poprzez stronę http://www.ostpomiar.pl/ (zawsze jednak należy potwierdzić swoją obecność w biurze w dniu zawodów) lub bezpośrednio w biurze zawodów. Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 45 min przed startem danej kategorii.
Zasady rozgrywania zawodów:
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy .
– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak  szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
– W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani kończą wyścig na mecie okrążenia.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Pucharu Mazowsza MTB XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

 

Pozostałe zasady zgodnie z wytycznymi PZKol

 

Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas dekorowany jest tylko pierwszy zawodnik.

 

Kary:

Wykaz kar którymi może zostać ukarany przez Sędziego Głównego zawodnik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu.

 

– Ostrzeżenie ustne.
– Dyskwalifikacja.

 

Punktacja:
Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Puchar Mazowsza MTB XC 2016. Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób: 1miejsce-25 p 2-20 p 3-15p 4-12 5-11 6-10 7-9 8-8 9-7 10-6 11-5 12,13-4 14,15-3 ,16,17-2 18,19,20-1p Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji końcowej Pucharu Mazowsza MTB XC w każdej z kategorii jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów oraz obecność na finale. Do klasyfikacji generalnej Pucharu Mazowsza MTB XC 2016 zaliczane będą punkty zdobyte w siedmiu najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje miejsce osiągnięte na ostatniej, finałowej edycji.

 

Protesty:
– Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył

– Jeśli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.

– Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
wyścigu jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów. Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.