Regulamin MMM MTB i Mistrzostw Warszawy MTB w Kobyłce

2 września 2013

terminarz

Regulamin Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 6 edycji Pucharu Mazowsza MTB oraz Mistrzostw Warszawy MTB 2013

Organizator: Warszawski Klub Kolarski, RKS Family Active

Forma: zawody w kolarstwie górskim w cross country (XC).

Termin i miejsce:
7.09.2013 – Kobyłka, Las Nadma

Biuro Zawodów:

w lesie Nadma, 400m od zbiegu ul. Gospodarczej i Przyjacielskiej w Kobyłce
Cele:
– popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,
– promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Mazowsza,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach indywidualnych

Runda zawodów liczy ok. 4,5km i prowadzi głównie po trawie, częściowo ubitymi ścieżkami. Runda dla żaków ma ok. 1,5km.

Kategorie wiekowe (dla mężczyzn) oraz planowany czas przejazdu:
Żak – młodzież urodzona w 2001r. i młodsza: 25-35 minut
Młodzik – młodzież urodzona w latach 2000-1999 – 45-50 minut
Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 1998-1997 – 60-70 minut
Junior – młodzież urodzona w latach 1996-1995 – 75-90 minut
Elita rok.ur.1994 -1984 75-90minut
Masters.I -rok.ur.1983-1974 75-90 minut
Masters.II -rok.ur.1973 i starsi 60-70 minut

Kategorie wiekowe (dla kobiet) i przybliżone czasy wyścigów:

Żaczki-rok.ur.2001 i młodsze 25-35 minut
Młodziczki rok ur. 2000-1999 25-35 minut
Juniorki młodsze rok ur.1998-1997- 45-50 minut
Kobiety open rok ur.1996 i starsze 60-70minut

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.
Ustawienie na starcie leży w gestii sędziego głównego i organizatora.

Orientacyjny program:
– 9.00 Zapisy w biurze zawodów

– 9.45 Odprawa techniczna
– 10:00 start żak, żaczki, juniorka młodsza
– 10.50 start junior młodszy, Masters II, kobiety open
– 12:00 start Junior, Mastars I, Elita mężczyzn

– 13.00 odprawa techniczna dla kategorii młodzik i młodziczka
– 13.30 start młodziczek

– 14.20 start młodzików

Dekoracja poszczególnych kategorii w miarę możliwości po każdym wyścigu.

Opłaty:
Wpisowe wyścigu pobierane będzie w wysokości 30zł dla zawodników bez licencji. Dla zawodników z licencjami PZKol, wpisowe zgodnie z przepisami PZKol na 2013 rok. W kategorii do juniora (włącznie z juniorem) zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie. W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników.
Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 30 minut przed startem danej kategorii.

Zasady rozgrywania zawodów:
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.

– W klasyfikacji międzywojewódzkich mistrzostw młodzików MTB zostaną ujęci jedynie zawodnicy kategorii młodzik i młodziczka z województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, posiadający licencję na 2013rok oraz ważne badania lekarskie.

– Mistrzostwa Warszawy MTB zostaną rozegrane w formule zamkniętej, jedynie dla zawodników z klubów warszawskich w kategoriach: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior. W pozostałych kategoriach Mistrzostwa Warszawy zostaną rozegrane w formule otwartej.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy .
– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
– W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani kończą wyścig na mecie okrążenia.

Pozostałe zasady zgodnie z wytycznymi PZKol

Nagrody: Dekorowanych będzie 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii zawodów

Kary: zgodnie z przepisami dyscyplinarnymi PZKol.

Komisję sędziowską ustala Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do wypełnienia oświadczenia o odpowiedzialności i o stanie zdrowia. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

Najbliższy szpital:

Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. 022 763-32-24

Kontakt do organizatora:

Błażej Maresz tel. 600 452 865

Dariusz Biernacki tel. 603615207