Regulamin Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w kolarstwie przełajowym

7 grudnia 2019

Inne

78422930_2499559800262740_780043288760549376_n

 

MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 2019

W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

 

15.12.2019 – Tor Wyścigów Konnych Służewiec

 

 

 1. Organizator

 

Warszawski Klub Kolarski oraz BM USŁUGI

Dyrektor wyścigu: Błażej Maresz, tel. +48 600 452 865

 

 1. Klasa Wyścigu

 

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

 

 1. Uczestnictwo

Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2012 i wcześniej 
 • Żak I – młodzież urodzona w 2010 – 2011 – 15 minut
 • Żak II – młodzież urodzona w latach 2008 – 2009 – 15 minut
 • Młodzik – młodzież urodzona w latach 2006 – 2007 – 30 minut
 • Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2004 – 2005 – 40 minut
 • Junior – młodzież urodzona w latach 2002 – 2003 – 50 minut
 • ELITA – urodzeni w latach 1986 – 2001 – 50 minut
 • Masters I– urodzeni w latach 1976 – 1985 – 50 minut
 • Masters II – urodzenie w latach 1975 i starsi – 40 minut

Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

 • Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2012 i wcześniej
 • Dziewczęta Żak I – dziewczynki ur. w 2010 – 2011 – 15 minut
 • Dziewczęta Żak II – dziewczynki urodzone w latach 2008 – 2009 – 15 minut
 • Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2006 – 2007 – 25 minut
 • Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2004 – 2005 – 25 minut
 • Juniorka – młodzież urodzona w latach 2002 – 2003 – 35 minut
 • ELITA– kobiety urodzone w latach 2001 i starsze – 50 minut

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 1. Klasyfikacja

 

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol.

 

 1. Pomoc Techniczna

 

Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

 

 1. Ceremonia dekoracji

 

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów.

 

 1. Kary

 

Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol / UCI

 

 1. Trasa

 

Trasa poprowadzona jest po terenach rekreacyjnych Wyścigów Konnych – Tor Służewiec poziomem trudności dostosowanym dla danej kategorii wiekowej z zachowanie specyfiki dla tras kolarstwa przełajowego.

Dokładny przebieg trasy zostanie udostępniony na stronie: http://pucharmazowsza.pl/

 

 1. Program

 

9:00  –  Rozpoczęcie pracy biura zawodów, zgłaszanie uczestników
10:00 – Start Wentylków – na rowerach MTB
10:30 – Start Żaków – na rowerach MTB

11:00 – Start Młodzików, Młodziczek, Juniorek młodszych, Juniorek, Juniorów Młodszych, Juniorów, Elity Kobiet, Masterów I, Mastersów II – na rowerach MTB (w młodszych kategoriach wiekowych dopuszcza się start na rowerach przełajowych)

 
12:00 – start elity kobiet, mastersów II – wyłącznie na rowerach przełajowych
13:15 – start juniorów, elity mężczyzn i mastersów I – wyłącznie na rowerach przełajowych

14:30 – Dekoracja

 1. Zasady Finansowania

Wpisowe dla zawodników bez licencji wynosić będzie 40zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki: 20zł)

Dla zawodników z licencją 20zł.

Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

BM Usługi, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa
nr. konta: 40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

Opłaty można też uiścić w dniu startu w biurze zawodów, wówczas jednak opłata będzie powiększona o 10zł (czyli 50zł dla zawodników bez licencji, 30zł dla żaków, żaczek i zawodników z licencją).

W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest opłacenie wpisowego i dokonanie zgłoszenia (potwierdzenie startu w biurze zawodów i odebranie numeru startowego).

Zgłoszenia do zawodów  dokonuje się poprzez stronę http://akces-sport.pl/zapisy/ opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora lub bezpośrednio w biurze zawodów. Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 45 min przed startem danej kategorii.

 1.  Skład komisji sędziowskiej:

 

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

 

 1.  Wykaz szpitali w pobliżu trasy

 

Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

 

 • Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 • Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
 • Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
 • Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
 • Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 • Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
 • Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
 • Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
 • Rodzice oraz opiekunowie zawodnicy startującego zawodnika nie mogą przebywać bezpośrednio na trasie wyścigu.
 • Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w/w zawodów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.
 • Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

 

 1. Protesty

 

Zgodnie z przepisami PZKol.

 

 1. Nagrody

 

Zawodnicy dekorowani (3 pierwszych) otrzymają medale oraz w wybranych kategoriach nagrody rzeczowe lub bony podarunkowe przygotowane przez sponsorów. Dla zwycięzców kategoriach męskich i żeńskich: wentylki, żak, młodzik, junior młodszy (na rowerach MTB lub przełajowych) i junior, elita  (wyłącznie na rowerach przełajowych K/M), oraz męskich kategoriach: masters I i masters II (wyłącznie na rowerach przełajowych) przewidziane są koszulki mistrza Warszawy i Mazowsza.

 

 1. Wyniki

 

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stornie:

http://akces-sport.pl/

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Decyzja czy stosować przepis 80% podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.

Osoby poniżej 18. roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Głowiny w porozumieniu z Organizatorem.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.