Puchar Ursynowa

Regulamin Wyścigu 

Puchar Ursynowa 04.07.2020

 

 • Organizator 

Warszawski Klub Kolarski

BM USŁUGI

 

 • Dyrektor Wyścigu 

Błażej Maresz, tel. kom.: 600 452 865; e-mail: bmaresz@o2.pl

 

 • Regulamin 

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszym regulaminem

 

 • Lokalizacja Wyścigu 

Warszawa, Ursynów, Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Górka Kazurka 

Adres przybliżony – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, 02-781 Warszawa

 

 • Termin Wyścigu 

04 lipca 2020 (sobota)

 

 • Kategorie Wyścigu 

Wyścig dla zawodników licencjonowanych w kategorii: Żak, Żakini,posiada rangę Pucharu Polski MTB XCO. Pozostałe kategorie są rozgrywane w ramach Pucharu Ursynowa MTB.

 

Kategoria  Wiek  Rocznik 
Wentylki Chłopcy 8 lat i młodsi ur. 2012 i młodsi
Wentylki Dziewczynki 8 lat i młodsze ur. 2012 i młodsze
Żak I 9-10 lat ur. 2010-2011
Żaczka I 9-10 lat ur. 2010-2011
Żak  11-12 lat  ur. 2008-2009 
Żakini  11-12 lat  ur. 2008-2009 
Masters I 30-39lat ur. 1981-1990
Masters II 40 lat i starsi  ur. 1980 i starsi
Kobiety Open / Cyklosport Kobiety 19 lat i starsze/ 19-35 lat ur. 2001 i starsi / 1985-2001
Mężczyźni Open / Cyklosport Mężczyźni  19 lat i starsi / 19-29 lat ur. 2001 i starsi / 1991-2001
Kobity poniżej 18 roku życia 18 lat i młodsze ur. 2002 i młodsze
Mężczyźni poniżej 18 roku życia 18 lat i młodsi ur. 2002 i młodsi

Żak II – bez licencji                                            11-12 lat                              ur. 2008-2009                                         

Żakini II – bez licencji                                       2008-2009                        ur. 2008-2009

 

 • Zgłoszenia

Zapisy do wyścigu będą dostępne na stronie internetowej www.pucharmazowsza.pl http://akces-sport.pl/zapisy/ oraz w Biurze Zawodów.

Zgłoszenia będą przyjmowane on-line do 01.07.2020 do godz. 23:59 oraz dodatkowe zgłoszenia w Biurze Zawodów w sobotę 04.07.2020 2019 w godz. 10.00-15.00.

Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

BM Usługi
Ul. Gutta 2/6
02-777 Warszawa
40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

 

 • Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie znajdowało się obok startu / mety – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, Warszawa – za parkingiem Alstadi S.A.

 

 • Nagrody

Nagrody rzeczowe w postaci pucharów w każdej kategorii za miejsca 1-3

 

 • Program
04.07.2020  10.00-15.00 Biuro zawodów 
  11.30 Wyścig Wentylki M+K – ostateczne zamknięcie list 11.00
  12.00 Wyścig Żak I, Żakini I oraz żaki starsze bez licencji – ostateczne zamknięcie list 11.30
  12.30 Dekoracja kategorii Wentylki M+K, Żak I, Żakini I, żak bez licencji
  12.30 Wyścig Cyklosport Kobiety, Kobiety Open, Mężczyźni poniżej 19 roku życia, Kobiety poniżej 19 roku życia – ostateczne zamknięcie list 12.00
  13.15 Dekoracja kategorii Cyklosport Kobiety, Kobiety Open, Mężczyźni poniżej 19 roku życia, Kobiety poniżej 19 roku życia
  13.30 Wyścigi Masters (M1,M2), Cyklosport Mężczyźni, Mężczyźni Open – ostateczne zamknięcie list 13.00
  15.30 Wyścig Żak, Żakini ( z licencją) – ostateczne zamknięcie list 14.50
  16.15 Dekoracja Żak, Żakini, Masters (M1, M2)

 

 • Trening

Wymóg posiadania numeru startowego podczas treningu dotyczy również zawodników kategorii nielicencjonowanych. Trening nie może się odbywać w trakcie trwania wyścigu.

 

 • Opłaty startowe
Kategoria wiekowa Opłata startowa
zgłoszenia w terminie
Opłata startowa
zgłoszenia po terminie
Wentylki Chłopcy / Dziewczynki 30zł 40zł
Żak I / Żakini I 30zł 40zł
Żak / Żakini bez opłat (z licencją)

30zł (bez licencji)

10,00 zł (z licencją)

40zł (bez licencji)

Mężczyźni Masters 1 50,00 zł 60,00 zł
Mężczyźni Masters 2 50,00 zł 60,00 zł
Mężczyźni Cyklosport 50,00 zł 60,00 zł
Kobiety Cyklosport 50,00 zł 60,00 zł
Pozostali Amatorzy 50,00 zł 60,00 zł

 

Na zawodach obowiązują numery z cyklu Puchar Mazowsza MTB. Dla osób nieposiadających numerów będzie naliczona jednorazowa opłata w wysokości 10zł. 

 • Kolejność startu 

Zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:

1) Rozstawienie wg. losowania wśród osób zgłoszonych on-line do 01.07.2020 do godz. 23:59;

2) Pozostałe osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze zawodów.

 

 • Ceremonia dekoracji 

Ceremonia dekoracji ze względu na obecną sytuację będzie odbywać się po każdym wyścigu. 

Na dekoracji obecna powinna być pierwsza trójka w każdej kategorii.  

 

 • Kary 

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol.

 

 • Wyniki 

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie  http://pucharmazowsza.pl/ oraz http://mwzkol.pl

 

 • Trasa

Wyścig odbędzie się na Górce Kazurce w Warszawie, na trasie-pętli o długości 3,0 km

Profil Wysokościowy 

 

 • Skład komisji sędziowskiej 

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza:

– Sędzia Główny Wyścigu zostanie wyznaczony przez Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

– Pozostali Sędziowie zostaną wyznaczeni przez Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

 

 • Parking 

Przy trasie – parking Alstadi S.A. przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 125, Warszawa.

 

 • Szpital 

Szpital Czerniakowski

 1. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa

 

 • Lotnisko 

Lotnisko Chopina Warszawa

 1. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

 

 •  Baza noclegowa 

Hotel Atos 

 1. Mangalia 1 |1 Mangalia Street

02-758 Warszawa

tel: (+48 22) 207 70 00 

e-mail:atos@puhit.pl,

 

Hotel Aramis

 1. Mangalia 3b |3b Mangalia Street

02-758 Warszawa

tel: (+48 22) 207 80 00 

e-mail: aramis@puhit.pl 

 

 • Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.

W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.

Pomoc techniczna może być udzielana wyłącznie w strefach bufetu/boksach pomocy technicznej oraz zg. z przepisami UCI (pkt. 4.2.045-4.2.049).

Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy nim na rowerze, bądź biec przy nim.

Decyzja czy stosować przepis 80% dla XCO podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

 

 • Postanowienia końcowe 

Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora Warsaw Cup / PP XCO / OOM XCO MTB w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.