Puchar Ursynowa MTB

PUCHAR URSYNOWA MTB 

 11.12.2021, Warszawa Ursynów – Kopa Cwila

 

 • Organizator

Warszawski Klub Kolarski oraz BM USŁUGI

Dyrektor wyścigu: Błażej Maresz, tel. +48 600 452 865

 

 • Klasa Wyścigu

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

 • Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy z aktualną licencja PZKol na rok 2021 i ważnymi badaniami lekarskim pozwalającymi na udział w zawodach w kat. Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III oraz Masters Kobiety. Do startu dopuszczeni są także zawodnicy bez licencji.

 • Zapisy

Zapisy będą realizowane drogą elektroniczną, po przez serwis zlokalizowany pod adresem: https://protimer.pl/register/

 • Uczestnictwo

         Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

         Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2014 i wcześniej

Żak I – młodzież urodzona w 2012/2013 – 8/9 lat

Żak II – młodzież urodzona w latach 2010-2011 – 10/11 lat

Młodzik – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 12/13 lat

Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 14/15 lat

Junior – młodzież urodzona w latach 2004/2005 – 16/17 lat

Orlik – młodzież urodzona w latach 2000/2003 – 18/21 lat

Elita Mężczyzn – urodzeni w 2003 i starsi – 18 lat i więcej

Masters I– urodzeni w latach 1978- 1985 – 36/43 lat

Masters II – urodzeni w 1977-1970 – 44/51 lat

Masters III – urodzeni w 1969 i starsi – 52 lata i więcej

          Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

Wentylki – najmłodsi, urodzeni w 2014 i wcześniej

Dziewczęta Żak I – młodzież urodzona w 2012/2013 – 8/9 lat

Dziewczęta Żak II – młodzież urodzona w latach 2010-2011 – 10/11 lat

Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2008/2009 – 12/13 lat

Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2006/2007 – 14/15 lat

Juniorka – młodzież urodzona w latach 2004/2005 – 16/17 lat

Elita Kobiet – kobiety urodzone w 2003 i starsze – 18 lat i więcej

Masters Kobiet – Lejdis – kobiety urodzone w roku 1987 i starsze – 34 lata i więcej

 

Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.

 • Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol.

 

 • Pomoc Techniczna

 Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

 

 • Ceremonia dekoracji 

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów.

 

 • Kary

Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol / UCI

 

 • Trasa

Trasa poprowadzona jest po terenach rekreacyjnych Kopy Cwila – Warszawa Ursynów, ul. Koński Jar. Poziom trudności dostosowany jest do danej kategorii wiekowej z zachowaniem specyfiki dla tras kolarstwa przełajowego.

Dokładny przebieg trasy zostanie udostępniony na stronie: http://pucharmazowsza.pl/

 

 • Program

08.30 – otwarcie biura zawodów

09.30 – Wentylki (ok. 10 minut) – rowery MTB (mini trasa)

10.00 – Masters II, III (ok. 40 minut) – rowery CX

10.01 – Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (ok. 40 minut) – rowery CX

10.02 – Kategoria Juniorka Młodsza (ok. 30 minut) – rowery CX

11.00 – Kategoria Masters I (ok. 50 minut) – rowery CX

11.01 – Zawodnicy na rowerach MTB – Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III, Masters Kobiety (ok. 50 minut) – rowery MTB

12.10 – Kategoria Młodzik (ok. 20 minut) – rowery MTB lub CX

12.11 – Kategoria Młodziczka (ok. 20 minut) – rowery MTB lub CX

12.45 – Kategoria Junior Młodszy (ok. 35 minut) – rowery CX

12.46 – Kategoria Żak I, Żak II, Żaczka I, Żaczka II (ok. 15 minut) – rowery MTB

13.40 – Kategoria Elita Mężczyzn (ok. 60 minut) – rowery CX

13.41 – Kategoria Junior (ok. 40 minut) – rowery CX

15.00 – Dekoracja

 

 • Zasady Finansowania

Wpisowe dla zawodników z licencją oraz bez licencji wynosić będzie 50zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki: 30zł)

Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:

BM Usługi, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa

 1. konta: 40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

Opłaty można też uiścić a konto po 8 grudnia (decyduje data wpływu na konto) oraz w dniu startu w biurze zawodów, wówczas jednak opłata będzie powiększona o 10zł (czyli 60zł, a dla żaków, żaczek i wentylków 40zł).

Organizator zapewnia numery startowe, a zawodnik ma obowiązek zwrócić swój numer do biura zawodów po zakończonym wyścigu.

W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numer startowy.

 

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu jest poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia do wyścigu można dokonać najpóźniej na 45 min przed startem danej kategorii.

 • Skład komisji sędziowskiej:

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

 

 • Wykaz szpitali w pobliżu trasy

Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

 

 • Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

      Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.

      W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

      W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

      Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.

      Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.

      Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

      Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.

      Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

      Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.

      Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

      Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

      Rodzice oraz opiekunowie zawodnicy startującego zawodnika nie mogą przebywać bezpośrednio na trasie wyścigu.

      Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w/w zawodów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

      Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

 

 • Protesty

  Zgodnie z przepisami PZKol.

 

 • Nagrody

Zawodnicy dekorowaniu otrzymają puchary lun medale oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez sponsorów.

 

 • Wyniki

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie: www.protimer.pl

 

 

 • Postanowienia końcowe

Decyzja czy stosować przepis 80% podejmuje Sędzia Główny po uzgodnieniu z Organizatorem.

Osoby poniżej 18. roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Głowiny w porozumieniu z Organizatorem.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.