Przed edycją w Gielniowie 1 sierpnia

17 lipca 2015

Inne

Kilka istotnych uwag przed zawodami w Gielniowie:

– ponieważ jest to znacząca zmiana terminu i miejsca edycji, wcześniej niezapowiedziana, zmniejszyliśmy z 5 do 4 ilość wyników liczonych do klasyfikacji generalnej (można zatem w 2 edycjach nie wystartować, liczymy do klasyfikacji końcowej 4 a nie 5 najlepszych wyników!);

– harmonogram startów i kategorie wiekowe zostają zachowane z PM (w ramach tej imprezy będę jeszcze starsze kategorie dla mastersów)

– na tej edycji będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu

– na edycji startowe, dla osób bez licencji kosztować będzie tylko 10zł (osoby startujące na finale Hurom Series w Mroczkowie 5 lipca startują za darmo), osoby licencjonowane zgodnie z przepisami PZKol!

Zapraszamy!