Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2020 w kolarstwie przełajowym

2 grudnia 2020

Inne

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2020 w kolarstwie przełajowym

MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 2020

W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

13.12.2020 – Park imienia Cichociemnych Spadochroniarzy AK

(start/meta przy ul. Pileckiego 125 w Warszawie)

 

1. Organizator

Warszawski Klub Kolarski oraz BM USŁUGI

Dyrektor wyścigu: Błażej Maresz, tel. +48 600 452 865

2. Klasa Wyścigu

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

3. Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach maja zawodnicy z aktualną licencja PZKol na rok 2020 i ważnymi badaniami lekarskim pozwalającym na udział w zawodach kategorii oraz AMATORZY: Wentylek (ur. 2013 i młodsi) Żak (I – ur. 2011-2012 i II – ur. 2010-2009), Żakinie (I i II), Młodzik (2007-2008), Młodziczka, Junior Młodszy (2006-2005), Juniorka Młodsza, Junior (2003-2004), Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters: I (35-44), II (45-54), III (55-64), IV (65 lat i starsi).

Zawodnicy bez licencji startują na rowerach MTB (zawodnicy z licencją nieposiadający roweru przełajowego, również mogą wystartować na rowerze MTB razem z zawodnikami bez licencji) lub na rowerze przełajowym, wówczas będą rozstawieni za zawodnikami z licencją. W kategorii żak i młodzik dopuszcza się do startu jednocześnie rowery przełajowe i MTB.

4. Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol.

5. Pomoc Techniczna

Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.

6. Ceremonia dekoracji

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu danej kategorii lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować.

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów.

7. Kary

Z zakresie kar obowiązują przepisy PZKol

8. Trasa

Runda wynosi 2600m.

Trasa poprowadzona jest po terenach rekreacyjnych w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (start/meta przy ul. Pileckiego 125 w Warszawie). Poziom trudności dostosowany dla danej kategorii wiekowej z zachowaniem specyfiki dla tras kolarstwa przełajowego.

Trasa CX Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2020 w kolarstwie przełajowym


GPX trasy dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1a5xFph59N0txOgiTKZUUCkIXcRSMXslh/view?usp=sharing

 

9. Program

08.30 – Biuro zawodów
09.30 – Wentylki – 10 minut
10.01 – Kategoria Masters II, III, IV (licencja i amator) – około 35 minut
10.50 – Kategoria Masters I (licencja i amator) – około 45 minut
10.51 – Zawodnicy na rowerach MTB (wyścig poza mistrzostwami WiM) – Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters (licencja i amator) – około 45 minut
11.50 – Kategoria Młodzik (licencja i amator) – około 20 minut
11.51 – Kategoria Młodziczka (licencja i amator) – około 20 minut

12.25 – Kategoria Junior Młodszy (licencja i amator) – około 35 minut

12.26 – Kategoria Żak I i II, Żakinie I i II (licencja i amator) jedna pełna runda wyścigu – około 15 minut

13:10 – 13.30 – Trening na trasie wyścigu

13.35 – Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (licencja i amator) – około 40 minut

13.36 – Kategoria Juniorka Młodsza (licencja i amator) – około 30 minut

14.30 – Kategoria Elita Mężczyzn (licencja i amator) – około 60 minut

14.31 – Kategoria Junior (licencja i amator) – około 40 minut

15.15 – Dekoracja

10. Kolejność startu

Zawodnicy na starcie będą ustawiani:

a) dla startów na rowerach przełajowych zgodnie z klasyfikacją:   
        i. Rankingiem UCI w kolarstwie przełajowym na dzień 09.12.2020r.
        ii. Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym na dzień 09.12.2020r.
    Zawodnicy zgłoszeni po terminie 09.12.2020r. (godz.23:59) pozostaną rozstawieni losowo na końcu.

b) dla startów na rowerach MTB zgodnie z klasyfikacją Pucharu Mazowsza 2020.           
Zawodnicy zgłoszeni po terminie 09.12.2020r. (godz.23:59) pozostaną rozstawieni losowo na końcu.

11. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów dokonuje się poprzez stronę http://akces-sport.pl/zapisy/ do dnia 09.12.2020r do godz.23:59. Opłaty należy uiścić przelewem na konto organizatora, w ostateczności bezpośrednio w biurze zawodów. Zgłoszenie w dniu wyścigu dopuszczone są najpóźniej na 60 min przed startem danej kategorii.

12. Zasady Finansowania

Wpisowe dla zawodników bez licencji wynosić będzie 50zł (dla kategorii żak, żaczka, wentylki 30zł).
Dla zawodników z licencją 30zł.

Opłaty wnoszone są na konto, najpóźniej trzy dni przed startem:
BM Usługi, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa
nr. konta: 40 1140 2004 0000 3502 7756 5480

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZALECENIAMI, POLECAMY PŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWĄ, W FORMIE PRZELEWU NA KONTO. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PROSZĘ TRAKTOWAĆ JAKO OSTATECZNĄ FORMĘ.

Opłata w biurze zawodów, w dniu zawodów będzie powiększona o 10zł – 60zł dla zawodników bez licencji, 40zł dla zawodników z licencja i kategorii żak/żaczka/wentylki.

W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe wydawane pod siodełko numer tylko na koszulkę (pod siodełko niepotrzebny oraz na koszulkę.

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do startu, poza opłaceniem wpisowego jest dokonanie zgłoszenia – najpóźniej na 60min przed startem.

13. Skład komisji sędziowskiej:

Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

14. Wykaz szpitali w pobliżu trasy

Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

15. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.

W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.

Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.

Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.

Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

Rodzice oraz opiekunowie zawodnicy startującego zawodnika nie mogą przebywać bezpośrednio na trasie wyścigu.

Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w/w zawodów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.

16. Protesty

Zgodnie z przepisami PZKol.

17. Nagrody

Zawodnicy dekorowani otrzymają puchary i medale, zwycięzcy zawodów przełajowych otrzymują koszulki mistrza Warszawy i Mazowsza 2020.

18. Wyniki

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stornie:

http://akces-sport.pl/

19. Postanowienia końcowe

Osoby poniżej 18. roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.

We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Głowiny w porozumieniu z Organizatorem.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

, , , , ,