Mistrzostwa Szkół Podstawowych

REGULAMIN Rowerowe Mistrzostwa Warszawy Szkół Podstawowych 2024
Organizator: Warszawski Klub Kolarski, BM Usługi
Partner zawodów: Warszawski Rowerowy Maj, Szkolny Związek Sportowy, Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
Miejsce: Warszawa, Wola, Park Moczydło
Czas: 19 czerwca 2024r.

Cel: wyłonienie najlepszych rowerowych szkół podstawowych oraz najlepszych uczniów w indywidualnych wyścigach rowerowych.
Zawody rowerowe są przewidziane dla uczniów szkół warszawskich z roczników 2009-2013 (klasy 4-8).1
Zawody są rozgrywane indywidualnie i drużynowo (sztafety).
Zgłoszenia dokonujemy poprzez stronę protimer.pl najpóźniej do 18 czerwca (w wyjątkowych przypadkach gdy jest już po terminie prosimy o kontakt z organizatorem). Zgłoszeń dokonuje szkoła poprzez opiekuna drużyny (nauczyciela bądź wyznaczonego do tego rodzica bądź inna osobę). Każdy zgłoszony uczeń otrzyma na miejscu zawodów numer startowy z chipem, który po zawodach ma obowiązek zwrócić organizatorowi. Numer startowy przyczepiamy trytytkami do kierownicy roweru.

Zgłoszenia poprzez stronę: https://protimer.pl/bio/1183/rowerowe-mistrzostwa-warszawy-szkol-podstawowych-2024/register 

Uczniowie startują na sprawnych rowerach górskich (koła się kręcą, a hamulce hamują) oraz w kaskach (sztywnych) rowerowych na głowach. Każdy startujący musi mieć przypięty numer startowy do kierownicy.

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych uczniów w każdym ze startujących roczników oraz najlepszej szkoły w wyścigu sztafetowym.
Trasa zawodów wyznaczona jest w formie pętli (1-2km) oznaczonej w terenie zielonym. Zawodnicy w zależności od rocznika urodzenia, ścigają się w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego, pokonują pętle zawodów kilkukrotnie tak aby osoby z roczników:
2009 – ścigały się ok. 25 minut
1 Po reformie edukacji różne roczniki są w różnych klasach, dlatego będziemy rywalizować zgodnie z rocznikami a nie klasami, choć rywalizacja jest skierowana do osób z klas 4-8.
2010 – ścigały się ok. 25 minut
2011 – ścigały się ok. 20 minut
2012 – ścigały się ok 15 minut
2013 – ścigały się ok 12 minut

O ilości okrążeń przed startem decydują sędziowie i podają do wiadomości tę ilość startującym uczniom. Każdy rocznik startuje osobno. Wpierw startują chłopcy, a minutę później dziewczynki. Sędziowie mogą zdecydować o połączeniu startów, jeżeli frekwencja będzie niska.
Można startować tylko indywidualnie, reprezentując daną szkołę podstawową.

Drużynowa rywalizacja odbywa się w formie sztafet. Drużyna składa się z 5 zawodników z tej samej szkoły podstawowej po jednym uczniu z każdego rocznika (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). W drużynie muszą być minimum 2 dziewczynki. Każdy uczeń startujący w wyścigu sztafetowym musi wpierw wystartować w wyścigu indywidualnym. Można zamienić zawodnika ze starszego rocznika, zawodnikiem z młodszego rocznika.

Każdy uczeń z drużyny musi pokonać jedną rundą w jak najkrótszym czasie. Kolejność startu uczniów w drużynie jest dowolnie ustalana przez opiekuna drużyny i zgłaszana 30 minut przed starem sędziom. Pierwszy startujący uczeń z danej szkoły w drużynie rusza z innymi pierwszymi uczniami z innych szkół na trasę ze startu wspólnego. Po pokonaniu jednego okrążenia uczeń musi dotknąć startującego ze swojej drużyny drugiego ucznia zanim on ruszy na trasę aby pokonać swoje okrążenie. Uczniowie czekający na swoją zmianę czekają oparci o metalowy płotek (przykładowa zmiana ok. 4 minuty filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=BDSJ4ftaLGc). Wygrywa szkoła, której sztafeta jako pierwsza pokona trasę i przejedzie wszystkie 5 okrążeń.

Po zakończeniu zawodów nastąpi dekoracja trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na płeć i trzech najlepszych szkół w wyścigu sztafetowym.

Organizator zapewnia: wyznaczenie i oznakowanie trasy zawodów, sędziowanie zawodów, opiekę medyczną na miejscu zawodów (karetka), sanitariaty, medale, puchary i nagrody dla najlepszych uczniów i szkół.
Udział w zawodach jest bezpłatny. O kolejności ustawienia na starcie decyduje kolejność zgłoszeń na stronie 

Program zawodów:
8:00-10:00 – potwierdzenie uczestnictwa w zawodach w biurze zawodów na miejscu, Park Moczydło i odbiór numerów startowych.
10:00 – start rocznika 2013 chłopców
10:01 – start rocznika 2013 dziewczynek
10:30 – start rocznika 2012 chłopców
10:31 – start rocznika 2012 dziewczynek
11:00 – start rocznika 2011 chłopców
11:01 – start rocznika 2011 dziewczynek
11:30 – start rocznika 2010 chłopców
11:31 – start rocznika 2010 dziewczynek
12:00 – start rocznika 2009 chłopców
12:01 – start rocznika 2009 dziewczynek
13:00 – dekoracja 3 najlepszych uczniów w każdym roczniku dziewczynek i chłopców osobno
12:30 -13:30 – ostateczne potwierdzenie startu sztafet w biurze zawodów i podanie kolejności starów
14:00 – start sztafet
14:30 – dekoracja 3 najlepszych sztafet i zakończenie mistrzostw

Kontakt: Błażej Maresz tel. 600452865, bmaresz@o2.pl
Więcej informacji w wydarzeniu na FB https://tiny.pl/ddlhh  oraz tuz przed zawodami na stronie pucharmazowsza.pl

Poglądowy przebieg trasy:

W pobliżu przystanki komunikacji: stacje metra M2 Młynów, kolej Warszawa Młynów,