Akademickie Mistrzostwa Warszawy 11 kwietnia

7 kwietnia 2015

Inne

Zgłoszenia do Akademickich Mistrzostw Warszawy są przyjmowane tylko przez system zgłoszeń https://e-madzia.pl/, którym zbierane są wszystkie zgłoszenia do zawodów AMWiM czy też do AMP. Zawodnicy/czki będą klasyfikowani w AMWiM tylko pod warunkiem poprawnego zgłoszenia poprzez ten system, żadne inne zgłoszenie do AMWiM w dniu zawodów nie będzie przyjmowane.